Kto pracuje w kancelarii radcy prawnego ?

Korzystając z usług kancelarii radcy prawnego można w niej spotkać także aplikantów radcowskich. Wiele osób zadaje sobie pytanie, kim są aplikanci i jakie posiadają uprawnienia.

hammer-802301_1920

Aplikant radcowski – czyli kto?

Aplikantem radcowskim jest absolwent wydziału prawa, który złożył z wynikiem pozytywnym egzamin wstępny na aplikację radcowską. Egzamin taki odbywa się raz w roku i jest organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu i złożeniu ślubowania, aplikant podpisuje umowę o patronat z wybranym radcą prawnym. Z momentem objęcia patronatem aplikant staje się członkiem kancelarii radcy prawnego. Podczas trwania aplikacji patron będzie dzielił się z nim swoją wiedzą i doświadczeniem. Wraz z upływem czasu trwania aplikacji, aplikant uzyskuje uprawnienia do zastępowania radcy prawnego przed sądami.

Jaki jest zakres obowiązków aplikanta w kancelarii radcy prawnego?

W kancelarii radcy prawnego aplikant wykonuje zadania zlecone mu przez patrona. Może uczestniczyć on w spotkaniach z klientami, sporządzać wzory pism procesowych, występować w imieniu radcy prawnego w sądzie podczas rozpraw bądź przed urzędem. Zakres jego zadań zależy każdorazowo od patrona, który podczas ich przekazywania będzie na bieżąco oceniał umiejętności aplikanta. Aplikacja zakończona jest egzaminem zawodowym. Uzyskanie z niego pozytywnego wyniku uprawnia do używania tytułu radcy oraz otwarcia własnej kancelarii radcy prawnego.

You May Also Like

About the Author: Marcin

Dodaj komentarz