Ustawa o sygnalistach – kogo dotyczy?

Polska ustawa o ochronie sygnalisty powstaje w związku z koniecznością wprowadzenia przepisów zawartych w dyrektywie PE i Rady UE 2019/1937 dotyczącej ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Wiele podmiotów prywatnych i publicznych zastanawia się czy będą zobowiązane do stosowania wymagań w niej zawartych.

Sygnalista w podmiotach prawnych

Wewnętrzne rozwiązania dla sygnalistów muszą wprowadzić podmioty prawne, dla których pracę wykonuje co najmniej 50 osób. W drugim projekcie polskiej ustawy o ochronie sygnalistów podmioty prawne zdefiniowane są jako podmioty publiczne lub podmioty prywatne. Nie wszystkie podmioty prawne muszą przygotować rozwiązania dla sygnalistów. O wyjątkach czytaj dalej.

Jak liczyć osoby wykonujące pracę dla podmiotów prawnych zobowiązanych do wprowadzenia przepisów dla sygnalistów?

Powstaje również pytanie jak liczyć limit osób wykonujących pracę dla podmiotu prawnego. Do tej liczby zalicza się osoby świadczące pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy. Nie ma znaczenia na jaką część etatu zatrudniony jest pracownik. Pierwszy projekt ustawy podawał limit dotyczący pracowników. Wiadomo, że duża część przedsiębiorców zawiera również inne umowy na wykonanie pracy niż umowa o pracę.

Wyjątki dla podmiotów prawnych

Przedsiębiorcy, którzy podlegają pod ustawę AML, czyli podmioty z sektora finansowego mają obowiązek wprowadzić regulacje wewnętrzne dla sygnalistów bez względu na ilość osób świadczących pracę https://sygnalista24.info/nowy-projekt-ustawy-o-sygnalistach-z-dnia-6-04-2022r/. Dotyczy to również firm, które podlegają pod przepisy związane z bezpieczeństwem transportu i ochroną środowiska.
Ustawodawca proponuje zwolnienie z obowiązków wdrożenia rozwiązań dla sygnalisty urzędów i jednostki organizacyjne gmin liczących mniej niż 10 000 mieszkańców.

Dobrowolne wdrożenie rozwiązań dla sygnalisty

Warta podkreślenia jest również sama idea zainteresowania organizacji nieprawidłowościami. Wiele podmiotów patrzy na ten problem pod kątem obowiązku, natomiast najważniejszy aspekt to samodoskonalenie organizacji, które jest tak ważne w idei przedstawionej w ISO i powinno być ważne dla organizacji, które chcą być postrzegane jako uczciwe i działające zgodnie z prawem.

You May Also Like

About the Author: Marcin

Dodaj komentarz